Home

Sociaal domein

Levensbreed vanuit behoeften en mogelijkheden van inwoners

Welkom op onze website


Gemeente Doesburg is volgens de wet verplicht om cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij het beleidsproces.

Cliënten en hun vertegenwoordigers moeten de ruimte krijgen om mee te denken en advies te geven. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. En die kan van die inbreng profiteren en het beleid beter afstemmen op de doelgroep.

Ons Team

Peter Kamp
Peter Kamp
Medeoprichter
Peter Kamp
Medeoprichter
Secretaris stichting Durfhuis, Financieel en juridisch adviseur Frankhuis en Twistvliet Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis & Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij
Frans vd Krul
Frans vd Krul
Voorzitter
Frans vd Krul
Voorzitter
Penningmeester stichting Durfhuis, Voorzitter Cliëntenraad Durf47 Doesburg

Kom over de brug en samen lossen we het opWhat We Do


Met elkaar
Burger en professionals begrijpen elkaar soms niet omdat er twee werelden van verschil zijn de professional moet zich kunnen inleven in uw wereld en dat schuurt bijna altijd met elkaar. Beide kanten moeten elkaar begrijpen omdat je elkaar nodig hebt. Eerst duidelijkheid en dan
Hulp
U kunt in een situatie terecht komen dat betrekking heeft op het sociaal domein dat kan zijn een uitkering aanvragen hulpmiddelen of hulp voor uw kind in de eerste instantie is de gemeente het aanspreekpunt, maar het kan zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet.
Signaleren
Gevraagd en ongevraagd advies kan niet zonder u en wij hebben input nodig vanuit het veld wat gaat er goed en wat kan beter. Heeft u op of aanmerkingen laat het ons weten via het contactformulier. alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Advies
De Cliëntenraad Participatiewet is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester &Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van sociale zaken en arbeidsmarkt. Ook de formulierenbrigade.

Laatste nieuwsContactformulier


Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via het onderstaande formulier.